Mesečni arhiv: avgust 2020

Razpis za delovno mesto Multiplikator POŠ

Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica razpisuje prosto delovno mesto Multiplikator POŠ.

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., izobraževanje učiteljev posameznih predmetov.

Trajanje zaposlitve: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021

Pogoji: strokovni izpit VIZ, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku.

Rok za prijavo je 26. avgust 2020.

Prijave pošljite na naslov:  Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica, Ulica Pohorskega bataljona 19, 2317 Oplotnica.

POTRDITEV NAZIVA JUNAKI NAŠEGA ČASA

V šolskem letu 2019/2020 smo naziv Junaki našega časa prvič uspešno potrdili.

Učenci so aktivno sodelovali ne več prostovoljskih dejavnosti v sklopu projekta Popestrimo šolo. Tako so lahko sovrstnikom pomagali na različne načine: z učno pomočjo mlajšim učencem in priseljencem (tudi preko spleta), s pomočjo pri domačih nalogah v OPB, s povezovanjem, druženjem in varstvom mlajših učencev med glavnim odmorom, s pomočjo malčkom v vrtcu pri različnih dejavnostih, sodelovali pa so tudi v drugih aktivnostih lokalnih organizacij ter zbiralnih akcijah.

Cilj prostovoljske aktivnosti oz. projekta

  • Razvijanje branja.
  • Medgeneracijsko sodelovanje.
  • Krepitev, gradnja odnosov in medsebojno sodelovanje.
  • Sprejemanje drugačnosti, sprejemanje priseljencev.
  • Povezovanje, sodelovanje z vrtcem Oplotnica in lokalnimi društvi.
  • Medsebojna učna pomoč.

Najbolj aktivnih je bilo 16 prostovoljcev.

Zaradi letošnjih razmer pa se kot merilo za pridobitev oz. potrditev naziva, ni upoštevalo kriterija in sicer najmanj 24 ur prostovoljskega dela.

Multiplikator Urška Lesjak